Aanvullende regels

Sommige gebieden en wijken hebben aanvullende regels voor bewonersinitiatieven. Deze aanvullende regels staan hieronder per gebied of wijk vermeld.