Opzoomer Mee

Opzoomer Mee voert sinds jaar en dag de Opzoomercampagne uit in Rotterdam en biedt service aan gebiedscommissies en Rotterdammers als het gaat om bewonersinitiatieven.

Opzoomeren

rotterdamidee

 

ANBI-status

Opzoomer Mee (voluit de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam) is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status wordt het aantrekkelijker om giften te doen aan Opzoomer Mee. Deze worden aangewend voor extra stimulansen in straten en buurten met een beperkt organisatievermogen. Deze zijn gelegen in de wijken die laag scoren op de Sociale Index van de gemeente Rotterdam.
U kunt ons hierin steunen door uw gift over te maken naar rekeningnummer NL 56 INGB 000 435 33 42 t.n.v. Stichting Opzoomer Mee te Rotterdam

De stichting heeft geen eigen vermogen, slechts bestemmingsreserves om risico’s met betrekking tot de Opzoomercampagne en personeel af te dekken. Een accountant controleert ieder jaar de boekhouding en bedrijfsvoering van de stichting.

Opzoomer Mee is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht en voldoet aan de Good Governance Code. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun inzet. De medewerkers van Opzoomer Mee worden gehonoreerd volgens de cao Welzijn of de cao voor uitzendbureaus (ABU).   

Meer informatie over Opzoomer Mee
KvK nummer: 41136417 
RSIN: 807014345
Informatie over de programma’s van Opzoomer Mee vindt u op deze website.
Klik hier voor Opzoomeren
Klik hier voor Bewonersinitiatieven

Ons beleidsplan Sterker op Koers (verkorte versie) vindt u hier.
Het jaarbericht van 2017 vindt u hier.
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder vindt u hier.

De stichting houdt kantoor aan de Schiedamsedijk 55a, 3011 EE Rotterdam
Wij zijn bereikbaar op 010 – 213 10 55
Of via info@opzoomermee.nl      

Contact
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Johan Janssens (directeur/bestuurder) en/of de heer Artie van Hooren (voorzitter Raad van Toezicht).

Twitter