privacy_slider

Bewonersinitiatieven en Corona

Vanwege de maatregelen tegen het corona-virus kunnen bijeenkomsten, evenementen en veel andere initiatieven tot 1 september zeker niet plaats vinden en ook daarna is dat nog onzeker. Heeft u een initiatief gepland staan in deze periode? Wellicht kunt u dit annuleren of eventueel in overleg met het gebied (bv. wijknetwerker of wijkmanager) verplaatsen naar een latere datum.

Als u besluit de activiteit te laten vervallen en uw aanvraag is nog in behandeling, dan kunt u Opzoomer Mee per mail verzoeken uw subsidie aanvraag in te trekken: een mail met vermelding van uw dossiernummer volstaat. Heeft u al een bijdrage ontvangen, dan kunt u het toegekende bedrag terugstorten naar Opzoomer Mee, onder vermelding van uw dossiernummer.

Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 september 2020 zijn verboden. U kunt tot die tijd geen nieuwe vergunningen aanvragen. Tot en met 1 augustus wordt de behandeling opgeschort van aanvragen voor 0- en A-evenementenvergunningen die plaatsvinden na 1 september 2020 (website gemeente Rotterdam).

De vergaderingen van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités worden uitgesteld. Sommige commissies vergaderen nog wel digitaal of nemen besluiten per mail, maar houdt u er rekening mee dat de behandeling van uw bewonersinitiatief langer kan duren dan normaal.