Vier feest met je buren in december

Opzoomeren is een Rotterdamse uitvinding. Het betekent zorgen voor een goed contact met je buren en samen zorgen voor een gezellige en leefbare straat. In december Opzoomeren elk jaar veel Rotterdamse straten. Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw lenen zich voor mooie straatfeesten met buren. Je haalt er de onderlinge contacten mee aan en daar heb je als straat nog lang profijt van.

Ons aanbod
Opzoomer Mee biedt jouw straat de mogelijkheid om zelf een mooi straatfeest te organiseren. Als je in december een straatfeest organiseert waar iedereen uit je straat welkom is, dan kun je maximaal 175 euro krijgen als bijdrage in de onkosten.

Kerstboom en/of lichtslang
Helaas… allemaal op!

Klik hier voor de folder
Klik hier voor de aanmeldkaart

Wil je meer weten over het Opzoomeren? Bekijk de video of klik hier.

Spelregels

Als je je aanmeldt voor het Opzoomeren, betekent dat niet dat je automatisch profiteert van onze aanbiedingen. Wij beoordelen je aanmelding en vragen je zo nodig om meer informatie.

Beoordeling

Bij de beoordeling van je aanmelding letten wij op de volgende zes punten:

  • Is je aanmelding volledig ingevuld? Zo worden aanmeldingen die door te weinig buren zijn ondertekend of waar niet alle adresgegevens zijn ingevuld, niet in behandeling genomen.
  • Brengt je straatactiviteit de buren bij elkaar? Kan iedereen in de straat meedoen en doe je daar moeite voor?
  • Komt de activiteit het onderling contact tussen buren en de leefbaarheid in de straat ten goede?
  • Staat het bedrag wat je vraagt in verhouding tot wat je gaat doen en het aantal buren dat mee zal doen?
  • Leveren bewoners zelf ook een bijdrage, al dan niet in natura?
  • Blijft de catering binnen de perken?

Voor sommige Opzoomeracties gelden speciale voorwaarden…..deze vind je in de folder over zo’n actie.

Voorwaarden

Opzoomer Mee kan je aanmelding goedkeuren, gedeeltelijk goedkeuren of afkeuren. Als je aanvraag geheel of gedeeltelijk goedgekeurd wordt, dan moet je de volgende voorwaarden in acht nemen:

  • Als je bij nader inzien ineens een compleet ander plan gaat uitvoeren, dan moet je vooraf toestemming vragen aan Opzoomer Mee. Je hebt immers niet zomaar een bijdrage gekregen, maar voor een bepaald plan.
  • Je moet de bonnetjes van je uitgaven voor een straatactiviteit tenminste 1 jaar bewaren en geld dat je overhoudt moet je teruggeven of terugstorten.

Steekproef

Houdt er ook rekening mee dat Opzoomer Mee je straat kan uitkiezen voor een steekproef. Jaarlijks kiezen wij circa 75 straten uit voor zo’n steekproef. Tijdens zo’n steekproef spreken wij met je over het Opzoomeren in je straat en checken wij de bonnetjes. Deelname aan de steekproef is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor verdere bijdragen van Opzoomer Mee.