Bewonersinitiatieven vanaf 1 januari 2023

Bewonersinitiatieven vanaf 1 januari 2023

De regels voor het indienen van een bewonersinitiatief zijn vanaf 1 januari 2023 gedeeltelijk veranderd. 

Kleine initiatieven
Wil je voor je bewonersinitiatief een bijdrage tot en met 2.500 euro aanvragen? Dat kun je het hele jaar door een aanvraag doen via Opzoomer Mee. De wijkmanager van de gemeente Rotterdam beslist over jouw aanvraag. De wijknetwerker en Opzoomer Mee geven advies aan de wijkmanager. Je hoort binnen zes weken of je geld krijgt voor je initiatief.

Grote initiatieven
Een bijdrage voor een groot bewonersinitiatief van meer dan € 2.500 tot en met € 20.000 kun je het hele jaar door aanvragen via Mijn Rotterdam. Er wordt niet meer gewerkt met stemrondes. De wijkmanager van de gemeente Rotterdam beslist over jouw aanvraag. Opzoomer Mee, de wijknetwerker en de wijkraad geven advies aan de wijkmanager.

Mijn Rotterdam
Mijn Rotterdam‘ is de website waar je vanaf 1 januari 2023 moet zijn voor de bewonersinitiatieven. Niet alleen om een aanvraag in te dienen maar ook om te zien welke initiatieven in de wijk worden uitgevoerd. Je kan ook een formulier invullen en daarmee een aanvraag indienen voor een bewonersinitiatief. Natuurlijk staan de wijknetwerkers van de gemeente en Opzoomer Mee klaar om je te helpen bij het indienen van een bewonersinitiatief.

Let op: Zorg dat jouw aanvraag minimaal 6 weken voor de start van je initiatief is ingediend. Je hoort binnen 6 weken of jouw initiatief voldoet aan de spelregels. Het kan zijn dat er voor jouw initiatief meer tijd nodig is om een beslissing te kunnen maken. In dat geval kan de beslissing worden uitgesteld tot het wettelijke besluittermijn van 20 weken.

Als je initiatief wordt goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd op mijn.rotterdam.nl.

Dit schrijf je in je aanvraag
Bij je aanvraag hoort een activiteitenplan. Hierin schrijf je op:

  • hoe het idee is ontstaan
  • waarom en hoe het bewonersinitiatief bijdraagt aan een betere wijk
  • hoe je (in welke stappen) het bewonersinitiatief wilt uitvoeren
  • hoeveel geld er nodig is voor het totale plan en ook hoeveel de verschillende onderdelen kosten.
  • Vijf steunverklaringen van bewoners die initiatief ondersteunen.

Informatie
Heb je vragen? Bekijk de gereedschapskist van Opzoomer Mee Neem dan contact op met Opzoomer Mee 010 – 213 10 55 of mail naar bewonersidee@opzoomermee.nl of via de wijknetwerker van jouw wijk. Zij zijn bereikbaar via het gemeentelijke telefoonnummer 14 010. Informatie over de bewonersinitiatieven kan je ook vinden op de website: mijn.rotterdam.nl.