Bewonersinitiatieven na 17 maart 2022

De regels voor het indienen van een bewonersinitiatief zijn vanaf 17 maart 2022 veranderd. Voor initiatieven waarvoor 2.500 euro of minder nodig is (zoals een lampionnenoptocht) blijft alles grotendeels bij het oude. Voor de initiatieven tussen 2.500 tot en met 20.000 euro verandert er meer.

Mijn Rotterdam
Mijn Rotterdam‘ is de website waar je vanaf 17 maart 2022 moet zijn voor de bewonersinitiatieven. Niet alleen om een aanvraag in te dienen of te stemmen, maar ook om te zien welke initiatieven in de wijk worden uitgevoerd. Je kan ook een formulier invullen en daarmee een aanvraag indienen voor een bewonersinitiatief. Natuurlijk staan de wijknetwerkers van de gemeente en Opzoomer Mee klaar om je te helpen bij het indienen van een bewonersinitiatief.

Kleine initiatieven
Heb je een bewonersinitiatief waarvoor 2.500 euro of minder nodig is? Je kan je voorstel het hele jaar bij ons indienen. Bij je aanvraag hoort een activiteitenplan. Het gaat onder meer over waarom je vindt dat jouw idee je straat, buurt of wijk beter maakt. Ook schrijf je op hoeveel geld je denkt nodig te hebben.

Grote initiatieven
Heb je een bewonersinitiatief dat tussen de 2.500 en 20.000 euro kost? Bijvoorbeeld een wijkfestival of een nieuwe sportmogelijkheid voor de jeugd. Ook bij deze initiatieven schrijf je een activiteitenplan. De wijkmanager verzamelt alle grote initiatieven. De wijkraad doet nog een check of het niet tegenstrijdig is met het wijkakkoord en daarna kunnen bewoners er op stemmen op ‘Mijn Rotterdam’.

Let op: heb je een initiatief tussen de 2.500 en 20.000 euro kost en wil je dat voor de eerste stemronde in juni 2022 uitvoeren? Zorg dan dat je vóór 16 maart hiervoor een subsidie aanvraagt. Vanaf 17 maart gaan de regels namelijk veranderen en valt jouw initiatief automatisch onder de voorwaarden van een stemronde. Dan kan het pas in juli worden uitgevoerd als er voldoende stemmen zijn behaald.

Twee stemronden
Alle wijkbewoners van 12 jaar en ouder mogen stemmen op de grote initiatieven. Dat kan via ‘Mijn Rotterdam’ of via een formulier. De bewoner mag op drie bewonersinitiatieven stemmen die hij of zij het beste vindt voor de wijk. In 2022 zijn er twee ronden om een groot initiatief in te dienen en er op te stemmen.

Eerste ronde:
Indienen: van donderdag 17 maart tot en met zaterdag 30 april 2022.
Stemmen: van zondag 1 juni tot en met dinsdag 14 juni 2022

Tweede ronde:
Indienen: van woensdag 15 juni tot en met woensdag 31 augustus 2022.
Stemmen: van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 14 oktober 2022.

Dit schrijf je in je aanvraag
Bij je aanvraag hoort een activiteitenplan. Hierin schrijf je op:

  • hoe het idee is ontstaan
  • waarom en hoe het bewonersinitiatief bijdraagt aan een betere wijk
  • hoe je (in welke stappen) het bewonersinitiatief wilt uitvoeren
  • hoeveel geld er nodig is voor het totale plan en ook hoeveel de verschillende onderdelen kosten.

Kost je idee 2.500 euro of minder? Dan heb je vijf steunverklaringen nodig. Elke verklaring moet een handtekening hebben van een bewoner die het bewonersinitiatief steunt. Je hebt dus handtekeningen nodig van vijf verschillende buurtbewoners.

Informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met Opzoomer Mee 010 – 213 10 55 of mail naar bewonersidee@opzoomermee.nl of via de wijknetwerker van jouw wijk. Zij zijn bereikbaar via het gemeentelijke telefoonnummer 14 010. Informatie over de bewonersinitiatieven kan je ook vinden op de website: mijn.rotterdam.nl.