Tips voor veilige en verantwoorde bewonersinitiatieven

Op dit moment zijn de coronamaatregelen grotendeels losgelaten, met uitzondering van de basisregels: was vaak en goed uw handen, blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. Dat betekent dat uw initiatief mogelijk weer door kan gaan.  Voor de meest actuele situatie over de geldende maatregelen en mogelijkheden voor vergunning aanvraag verwijzen we u naar de websites van de rijksoverheid, het RIVM en de gemeente Rotterdam.  Onderstaand vindt u tips om uw initiatief verantwoord en veilig uit te voeren.

  • Houd het nieuws in de gaten en handel volgens de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Dus geen handen schudden, wel handen wassen/ontsmetten, thuisblijven als je verkouden of grieperig bent, laat u testen bij klachten. Houd er rekening mee dat versoepelingen teruggedraaid kunnen worden en dat je de uitvoering van je bewonersinitiatief misschien moet uitstellen of annuleren. Bespreek dit met uw contactpersoon bij Opzoomer Mee.
  • Zorg voor een gastheer of gastvrouw die tijdens het initiatief de deelnemers/ bezoekers verwelkomt en bezoekers attendeert op de basisregels. Zorg dat zij/hij herkenbaar is (hesje, t-shirt, button o.i.d.)
  • Stem telefonisch of via WhatsApp de voorbereidingen goed af. Beperk het aantal mensen met wie je het initiatief voorbereidt. Verdeel de taken zo dat deze individueel of in kleine groepjes kunnen worden voorbereid. Zorg voor een strakke voorbereiding. Dat maakt een verantwoorde en veilige uitvoering van je bewonersinitiatief mogelijk.
  • Zorg dat je niet onbedoeld oploopjes of drukte organiseert tijdens de uitvoering van je initiatief.
  • Nodig bewoners via de app of een flyer uit voor de activiteit. Vertel hoe je het wilt aanpakken en hoe je ervoor zorgt dat alles volgens de richtlijnen van het RIVM kan plaatsvinden. Vooral bij wat grotere initiatieven is het belangrijk dat je goed uitlegt hoe e.e.a. gaat plaatsvinden en wat je verwacht van de deelnemers.
  • Draag zo nodig werkhandschoenen tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld bij groenacties, schoonmaken). Zorg voor ontsmettingsmiddel/handgel. Zeker als materialen e.d. door meerdere mensen worden gebruikt.
  • De Huizen van de Wijk zijn weer open. Als je je initiatief in een Huis van de Wijk wilt uitvoeren, neem contact op met de beheerder en vraag naar de mogelijkheden.