Tips voor veilige en verantwoorde bewonersinitiatieven

Op dit moment zijn de coronamaatregelen grotendeels losgelaten, met uitzondering van de basisregels: was vaak en goed uw handen, houd 1,5 meter afstand van anderen en blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. Dat betekent dat uw initiatief mogelijk weer door kan gaan.  Voor de meest actuele situatie over de geldende maatregelen en mogelijkheden voor vergunning aanvraag verwijzen we u naar de websites van de rijksoverheid en de gemeente Rotterdam.  Onderstaand vindt u tips om uw initiatief verantwoord en veilig uit te voeren.

 

 • Houd het nieuws in de gaten en handel volgens de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Dus geen handen geven, wel handen wassen/ontsmetten, thuisblijven als je verkouden of grieperig bent, 1,5 meter afstand bewaren, enzovoorts. Houd er rekening mee dat versoepelingen teruggedraaid kunnen worden en dat je de uitvoering van je bewonersinitiatief misschien moet cancelen.
 • Met borden en krijttekeningen kun je richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden, zichtbaar maken tijdens de uitvoering van je bewonersinitiatief.
 • Zorg voor een gastheer of gastvrouw die tijdens de deelnemers/ bezoekers verwelkomt en die m.n. de 1,5 meter -spelregel bewaakt. Zorg dat zij/hij herkenbaar is (hesje, t-shirt, button o.i.d.)
 • Stem telefonisch of via WhatsApp de voorbereidingen goed af. Beperk het aantal mensen met wie je het initiatief voorbereidt. Verdeel de taken zo dat deze individueel of in kleine groepjes kunnen worden voorbereid. Zorg voor een strakke voorbereiding. Dat maakt een verantwoorde en veilige uitvoering van je bewonersinitiatief mogelijk.
 • Zorg dat je niet onbedoeld oploopjes of drukte organiseert tijdens de uitvoering van je initiatief. Het bewaren van de 1,5 meter afstand kan dan in gevaar komen.
 • Nodig bewoners via de app of een flyer uit voor de activiteit. Vertel hoe je het wilt aanpakken en hoe je ervoor zorgt dat alles volgens de richtlijnen van het RIVM kan plaatsvinden. Vooral bij wat grotere initiatieven is het belangrijk dat je goed uitlegt hoe e.e.a. gaat plaatsvinden en wat je verwacht van de deelnemers.
 • Draag zo nodig werkhandschoenen tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld bij groenacties, schoonmaken). Zorg voor ontsmettingsmiddel/handgel. Zeker als materialen e.d. door meerdere mensen worden gebruikt.
 • Denk na over de verdeling van benodigde materialen. Zet je alles op een centrale plek of verdeelt iemand het onder de deelnemers?
 • Eten en drinken verhoogt de gezelligheid, maar is aan heel strikte voorwaarden gebonden. Voorkom risico’s en vraag mensen daarom om voorlopig eten en drinken zelf mee te nemen. Organiseer geen barbecues, buffetten, koffietafels e.d. Zorg dat mensen ook juist tijdens de gezellige momenten van drinken en eten, afstand van elkaar houden.
 • De Huizen van de Wijk gaan stap voor stap weer open. Als je je initiatief in een Huis van de Wijk wilt uitvoeren, boek dan tijdig ruimte en laat je goed informeren waar je je aan moet houden.
 • Spreek elkaar aan als mensen zich niet houden aan anderhalve meter afstand of zich op een andere wijze onveilig gedragen.