Verplaatsen, annuleren en vergunningen

Verplaatsen
Heeft u een initiatief gepland staan in de periode tot 1 september? Vindt u het niet prettig om in deze tijd het initiatief uit te voeren? Dan kunt u het initiatief in overleg met het gebied (bv. wijknetwerker of wijkmanager) verplaatsen naar een latere datum.

Annuleren
Het initiatief annuleren is ook mogelijk.  Heeft u al een bijdrage ontvangen? Dan kunt u het toegekende bedrag terugstorten naar NL56INGB0004353342 tnv St. Opzoomer Mee, onder vermelding van uw dossiernummer. Als uw aanvraag nog in behandeling is, kunt u via bewonersidee@opzoomermee.nl uw aanvraag intrekken. Een kort bericht met vermelding van uw dossiernummer volstaat.

Evenementen met vergunnings- en meldplicht
Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn tot 1 september 2020 verboden. U kunt tot die tijd ook geen nieuwe vergunningen aanvragen. Tot en met 1 augustus is de behandeling opgeschort van aanvragen voor 0- en A-evenementenvergunningen die plaatsvinden na 1 september 2020.