Direct naar inhoud

Over Buurtidee

Opzoomer Mee assisteert de gemeente Rotterdam bij het uitvoeren van de regeling voor bewonersinitiatieven. Opzoomer Mee verzorgt onder andere de uitbetalingen. Naast de administratieve afhandeling geeft Opzoomer Mee ook praktische voorlichting aan bewoners.

Administratieve afhandeling door Opzoomer Mee

Voortgangs- en kwaliteitsbewaking

Naast de administratieve afhandeling ondersteunt Opzoomer Mee de ambtelijke gebiedsteams (gebiedsnetwerkers) bij het opstellen van adviezen voor de bestuurlijke besluitvorming van de gemeente Rotterdam. Trefwoorden voor deze ondersteuning zijn: voortgangs- en kwaliteitsbewaking.

Doorontwikkelen

Tenslotte zet Opzoomer Mee zich in voor het verbeteren (doorontwikkelen) van de afhandeling en ondersteuning van bewonersinitiatieven. In dat kader organiseert Opzoomer Mee uitwisselingen tussen gebiedsnetwerkers en doet onderzoek in buurten naar de effecten van bewonersinitiatieven. Ook voert ze verbeterprojecten uit in de gebieden in samenwerking met gebiedsnetwerkers en/of welzijnswerkers. Voorbeelden zijn talentenjachten om nieuwe initiatiefnemers te vinden, het programmeren van een Huis van de Wijk op basis van bewonersinitiatieven en uitwisselingen tussen initiatiefnemers op wijkniveau.

Overzicht bewonersinitiatieven

Ben je benieuwd naar welke bewonersinitiatieven er zoal in Rotterdam of in jouw buurt zijn of worden uitgevoerd? Kijk dan op mijn.rotterdam.nl