Over Opzoomeren

Opzoomeren is zorgen voor een goed contact met je buren en samen zorgen voor een prettige straat om in te wonen. Straatactiviteiten zijn een goed middel om dat voor elkaar te krijgen. Naast het samen verfraaien of opknappen van de straat kan een straatfeest, barbecue of spelletjesdag voor de kinderen ook een manier zijn om de straat te Opzoomeren.

Opzoomerstraat

Het begrip Opzoomeren is ontstaan in de Opzoomerstraat. De straat ligt in het Nieuwe Westen in Delfshaven in Rotterdam. De straat is vernoemd naar de 19e-eeuwse jurist en filsoof C.W. Opzoomer. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw verloederde de Opzoomerstraat en vormden drugspanden een bron van ergernis. De bewoners kozen in plaats van harde acties voor een positieve aanpak en gingen zelf aan de slag. Ze begonnen met het aanvegen van de straat, het aanbrengen van verlichting aan de gevels en het opfleuren van de straat. Met hulp van de politie verdwenen ook de drugspanden uit de straat.

Sociale Vernieuwing

Het initiatief van de Opzoomerstraat bleef niet onopgemerkt. In 1990 ontving de straat voor haar inzet de landelijke Hein Roethofprijs voor projecten in strijd tegen de criminaliteit. De actie van de Opzoomerstraat was ook een goed voorbeeld van sociale vernieuwing, een verzamelnaam voor manieren om met elkaar de problemen in de grote stad aan te pakken. Het toenmalige projectbureau Sociale Vernieuwing van de gemeente Rotterdam ging dan ook achter het Opzoomeren staan en stimuleerde andere straten om het voorbeeld van de Opzoomerstraat te volgen. Opzoomeren werd een rage en leidde tot een stedelijke Opzoomerdag op 28 mei 1994. Twintigduizend Rotterdammers waren deze dag in de weer een knapten met elkaar straten en pleinen op.

Opzoomer Mee

Als toegift op de Opzoomerdag is de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam in het leven geroepen. Zij heeft als taak het Opzoomeren in Rotterdam levend te houden het belang ervan in stad en land uit de dragen en straten en hun initiatieven te ondersteunen. De uitgangspunten zijn hierbij (ook wel het DNA van Opzoomer Mee genoemd): uitdragen dat Opzoomeren een code is in Rotterdam, geloof in de kracht van straatactiviteiten en respect voor het eigenaarschap van Rotterdammers en hun straatactiviteiten, stimuleren van het Opzoomeren met kleine zetjes bestaande uit inspirerende communicatie en microbudgetten, zorgen voor een activerend evenwicht tussen het initiatief van straten en de bemoeienis van Opzoomer Mee met prudentie als norm en het plaatsen van het kleinschalige Opzoomeren in de context van de grote stad.

Participatiesamenleving

Het Opzoomeren heeft in de loop der jaren veranderingen ondergaan, maar de kern is altijd hetzelfde gebleven: bewoners die de handen ineen slaan en met elkaar activiteiten en initiatieven in hun straat ondernemen. Van hieruit zijn overal in Rotterdam netwerkjes van bewoners ontstaan die op de een of andere manier met elkaar in contact staan. De laatste jaren worden straten die Opzoomeren ook uitgedaagd om zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s als Lief & Leed (burenhulp en aandacht voor elkaar), taalontwikkeling (voorlezen aan kinderen, buren helpen met Nederlands leren spreken) en de aanpak van zwerfvuil. Was de Opzoomerstraat ooit een goed voorbeeld van sociale vernieuwing, nu zijn de initiatieven van straten rond deze thema’s mooi voorbeelden van de opkomende participatiesamenleving.

Cijfers

De bekendheid van en de waardering voor het Opzoomeren in Rotterdam is groot: 76% kent het Opzoomeren en 70% is er ronduit positief over. Slechts 4 procent is ronduit negatief. 15% van de Rotterdammers (zo’n 100.000 bewoners) zegt deel te nemen aan het Opzoomeren (Gegevens Omnibusenquête 2016 van de gemeente Rotterdam). Op dit moment telt Rotterdam zo’n 1.800 Opzoomerstraten. Klik hier voor de kaart van Rotterdam.

Opzoomermagazine

OPZOOMER is het magazine dat meer vertelt over het Opzoomeren in Rotterdam. Lees hier de speciale editie.