Direct naar inhoud

Over opzoomer mee

Opzoomer Mee bestaat sinds 1994. Eerst als een samenwerkingsproject van het Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning (RIO) en de dienst Gemeentewerken, vanaf 1997 als de zelfstandige Stichting Opzoomer Mee Rotterdam.

Opzoomer Mee in het kort

Op dit moment zet Opzoomer Mee zich in voor twee programma’s: Opzoomeren (eigen programma) en de uitvoering van de beleidsregel van de gemeente Rotterdam voor bewonersinitiatieven (in opdracht). Voor elk programma kent Opzoomer Mee een team van projectleiders die gebiedsgericht werken. Beide teams worden ondersteund door een gezamenlijk team van projectmedewerkers.

Doelstellingen van Opzoomer Mee

  1. Te stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer te maken
  2. Te bevorderen dat de overheid bewonersinitiatieven met open armen verwelkomt en die initiatieven zorgvuldig, goed en snel faciliteert met middelen, informatie, dienstbetoon en waardering en dat de overheid op deze initiatieven voortbouwt om van Rotterdam een leefbare stad te maken
  3. Het bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam

ANBI

Opzoomer Mee (voluit de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam) is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status wordt het aantrekkelijker om giften te doen aan Opzoomer Mee. Deze worden aangewend voor extra stimulansen in straten en buurten met een beperkt organisatievermogen. Deze zijn gelegen in de wijken die laag scoren op het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam.
U kunt ons hierin steunen door uw gift over te maken naar rekeningnummer NL 56 INGB 000 435 33 42 t.n.v. Stichting Opzoomer Mee te Rotterdam

Over de stichting

De stichting heeft geen eigen vermogen, slechts bestemmingsreserves om risico’s met betrekking tot de Opzoomercampagne en personeel af te dekken. Een accountant controleert ieder jaar de boekhouding en bedrijfsvoering van de stichting.

Opzoomer Mee is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht en voldoet aan de Good Governance Code. Deze is opvraagbaar via info@opzoomermee.nl.

De voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 5.000 euro. De directeur bestuurder is ingeschaald in schaal 12 U2 (CAO Welzijn). De medewerkers van Opzoomer Mee worden gehonoreerd volgens de cao Welzijn of de cao voor uitzendbureaus (ABU).

Meer informatie over Opzoomer Mee

KvK nummer: 41136417
RSIN: 807014345
Informatie over de programma’s van Opzoomer Mee vind je op deze website.