Opzoomer Mee

Opzoomer Mee voert sinds jaar en dag de Opzoomercampagne uit in Rotterdam en biedt service aan gebiedscommissies en Rotterdammers als het gaat om bewonersinitiatieven.

Opzoomeren

rotterdamidee

 

Privacy

Als u uw naam, adres en andere contactgegevens via een aanmeldkaart, aanvraagformulier of anderszins verstrekt aan Opzoomer Mee & Bewonersidee, houden wij u op de hoogte van de programma’s van Opzoomer Mee & Bewonersidee zoals bijvoorbeeld de Opzoomercampagne en bewonersinitiatieven. Met het insturen van een aanmeldkaart, aanvraagformulier of anderszins stemt u daarmee in.

Bij sommige programma’s zal Opzoomer Mee & Bewonersidee uw aanmelding op vertrouwelijke basis voor advies, besluitvorming en/of uitbetaling voorleggen aan haar contactpersoon in uw wijk of bij de gebiedscommissie. Dit staat nadrukkelijk vermeld op de informatie over een dergelijk programma of onderdeel van een programma. Met het insturen van een aanmeldkaart, aanvraagformulier o.i.d. stemt u daarmee in. Onder de knop ‘adressen’ op deze website kunt u zien wie de contactpersoon is bij Opzoomer Mee waar u meer informatie kunt krijgen.

Het omgaan met uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opzoomer Mee & Bewonersidee werkt daartoe op basis van een ‘Handboek verwerking persoonsgegevens ten behoeve van de ondersteuning en afhandeling van kleine bewonersinitiatieven in Rotterdam’. In dit handboek zijn ook de rechten van de betrokkenen (belangstellenden en deelnemers) opgenomen. Zo is er recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Het handboek is opvraagbaar bij de Opzoomer Mee & Bewonersidee.

Onderdeel van het handboek is ook de aanmelding van de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Indien de persoonsgegevens worden gedeeld met derden gebeurd dit steeds op basis van een convenant. Deze convenanten zijn apart aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). De aanmeldingen zijn door dit college opgenomen in een openbaar register, te raadplegen via www.cbpweb.nl

.

Twitter