Direct naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring Opzoomer Mee

Opzoomer Mee neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij je persoonsgegevens verwerken. Ook leggen we uit hoe wij jouw privacy beschermen. Deze privacyverklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onderdeel Opzoomeren

Waarom slaat Opzoomer Mee persoonsgegevens op?

Wij hebben drie algemene doelstellingen:

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Als je jouw straat aanmeldt vragen wij om je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij je kunnen bereiken met vragen. Ook vragen wij de naam, het telefoonnummer en de adresgegevens van vier buren. Deze bewoners noemen we bij Opzoomer Mee gangmakers.

Welke gegevens slaat Opzoomer Mee op?

Jij en je buren vertrouwen ons jullie gegevens toe en je mag erop vertrouwen dat wij deze gegevens beschermen. Wij leggen de volgende gegevens vast in onze database:

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je contactgegevens om je vragen te kunnen stellen over je aanvraag, en om je op de hoogte te houden van de afhandeling van je aanvraag. Ook gebruiken we jouw contactgegevens en die van je buren om jullie op de hoogte te houden van hoe het gaat met het Opzoomeren in de stad, en om nieuwe acties aan te bieden.

IBAN-gegevens gebruiken we alleen in sommige gevallen. Opzoomer Mee werkt het liefst met uitbetaaladressen in de wijk. In wijken waar dit niet lukt, registreren en gebruiken wij IBAN-gegevens van gangmakers, om het Opzoomerbudget uit te kunnen betalen.

We ontvangen vaak foto’s van straat- en buurtactiviteiten. Dat vinden we altijd leuk om te zien, en we hebben ze soms nodig als bewijs van uitgevoerde acties. Als het leuke en bruikbare foto’s zijn, bewaren we die. Soms gebruiken we deze foto’s voor publicatie in ons magazine of online. Maar we doen dit nooit zomaar, we vragen hiervoor altijd expliciet toestemming.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je als eerste contactpersoon van de straat een kennisgeving waarmee je bij een uitbetaaladres in je buurt terecht kunt. Om die reden deelt Opzoomer Mee de gegevens met het uitbetaaladres in je wijk of buurt.

Bij andere diensten zoals Opzoomerkeetjes of het plaatsen van een regenton, worden de gegevens die daarvoor nodig zijn gedeeld met de mensen die deze diensten voor ons uitvoeren.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. Ook worden jouw gegevens vernietigd op het moment dat je aangeeft niet langer actief te zijn als gangmaker en de budgetten hebt afgestaan.

Onderdeel bewonersinitiatieven

Waarom slaat Opzoomer Mee persoonsgegevens op?

Opzoomer Mee verzorgt in opdracht van de gemeente Rotterdam de administratieve afhandeling en uitbetaling van aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met € 20.000. De gemeente Rotterdam wil het hiermee mogelijk maken dat Rotterdammers het initiatief nemen voor activiteiten en projecten die bijdragen aan de buurt of wijk. Om dit te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens van de aanvragers nodig.

Welke gegevens slaat Opzoomer Mee op?

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je contactgegevens om je vragen te kunnen stellen over je initiatief, en om je op de hoogte te houden van de afhandeling van je initiatief. Ook kunnen we jouw contactgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuws over bewonersinitiatieven.

Gegevens van de uitbetaaladres dat je hebt opgegeven, worden gebruikt om de uitbetaling van het toegekende budget goed te kunnen regelen.

De verantwoordingen die we ontvangen, worden gebruikt om de goede uitvoering van de initiatieven te kunnen controleren. Leuke en bruikbare foto’s die we bij verantwoordingen ontvangen, willen we soms gebruiken voor publicatie in ons magazine of online. Maar we doen dit nooit zomaar, we vragen hiervoor altijd expliciet toestemming.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De gegevens worden gedeeld met de gemeente Rotterdam, zodat zij tot een goed ambtelijk advies en bestuurlijke besluitvorming kunnen komen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens van afgewezen bewonersinitiatieven worden na afloop van het lopende jaar vernietigd. Als je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend moet je bonnetjes en ander bewijsmateriaal (b.v. foto’s) vijf jaar bewaren. De gemeente Rotterdam kan in die periode een controle (laten) uitvoeren. Om die reden bewaart Opzoomer Mee je aanvraag (inclusief alle persoonsgegevens) vijf jaar in haar database. Na deze periode worden de aanvraag en alle persoonsgegevens verwijderd.

Algemeen

Mag Opzoomer Mee mijn gegevens verwerken en opslaan?

Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken en opslaan, als daar een goede juridische basis voor is. Zo’n basis wordt een grondslag genoemd. Wij verwerken en registreren persoonsgegevens op drie grondslagen:

Zijn mijn gegevens veilig bij Opzoomer Mee?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zo kunnen deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken, gestolen worden, of door onbevoegden worden ingezien. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal privacyrechten. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. En als de gegevens niet kloppen, kun je die laten aanpassen. Ook kun je ons in sommige gevallen vragen om gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van jouw gegevens te beperken.

Tot slot kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. En ben je het niet eens met hoe wij jouw gegevens verwerken? Dan kun je een privacyklacht bij ons indienen via info@opzoomermee.nl.

Klachten

Een klacht over de wijze waarop Opzoomer Mee met je persoonsgegevens omgaat, kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via klik hier of 0900 – 2001201.