Direct naar inhoud

Team Opzoomer Mee

Directeur-bestuurder

Projectleiders Opzoomeren

Projectleiders Bewonersinitiatieven

Overige medewerkers

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken binnen de stichting. Zij fungeert ook als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Renate van der Hoeff

Renate studeerde privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte als griffier op de Rechtbank Rotterdam. Ze is sinds 1999 advocaat. In 2006 richtte zij haar eigen kantoor op, THL Advocaten. Ze houdt zich daar voornamelijk bezig met de vastgoedpraktijk.

Laurens Boex

Laurens is sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht. Hij is zelfstandig ondernemer en met zijn adviesbureau 3PM gespecialiseerd in actieve mobiliteit en fietsstimulering.

Jikke Vergragt

Jikke is sinds april 2022 lid van de Raad van Toezicht. Zij is gebiedsregisseur in Dordrecht vanuit woningbouwcorporatie Trivire.

Jenny Fix

Jenny is sinds 2023 lid van de Raad van Toezicht. Na haar studie Sociale Geografie werkte ze onder andere als beleidsmedewerker, projectleider, rayondirecteur en gebiedsdirecteur bij de gemeente Rotterdam.

Mustafa Celen

Mustafa Celen is sinds november 2023 lid van de Raad van Toezicht. Hij is een oud profvoetballer en sinds 2018 afgestudeerd registeraccountant. Als zelfstandig ondernemer houdt hij zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van jaarrekeningcontroles. Verder fungeert hij als financieel adviseur bij diverse opdrachtgevers.