Four more years!

Hoe denken de Rotterdamse politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk over het Opzoomeren? Gaan we weer voor ‘four more years’ Opzoomeren? Alle politieke partijen die reageerden op de vragen van deze Opzoomerpeiling (zie kader onderaan dit artikel) geven het Opzoomeren een rapportcijfer van 7,5 tot 10. Zij vinden dan ook dat het vooral door moet gaan. Een panel van bewoners reageert op de resultaten van de Opzoomerpeiling. Want wat vinden zij eigenlijk belangrijk? ‘Het is mooi dat je merkt dat de gemeente onze initiatieven waardeert en steunt.’

Impact op de stad
‘Ik geloof dat er dit jaar 2.000 Opzoomerstraten zijn. Dat heeft echt impact op de stad en het toont ook aan hoeveel initiatiefrijke bewoners er zijn.’ Peter Bout is een enthousiaste Opzoomeraar. ‘Kijk nou naar onze schoonmaakbende. We zijn met een flinke club buren en houden een stuk van de woonomgeving rond de flat schoon. Het wordt gezien, we krijgen complimenten en het helpt!’
Er zijn inmiddels 482 schoonmaakbendes in Rotterdam. Straten waar een groep bewoners regelmatig met elkaar het zwerfvuil verwijdert. Het aantal straten dat meedoet groeit gestaag. Opzoomer Mee zorgt dat elke schoonmaakbende voldoende materialen heeft en stimuleert hen met premie-op- actiekaarten.

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam geeft in zijn reactie aan regelmatig schoonmaakbendes in de stad aan het werk te zien. ‘Zo zag ik zag laatst bewoners hun straatplantsoentje onderhouden en het afval op straat opruimen. Samen de schouders eronder zetten en de handen uit de mouwen steken voor een schone en veilige buurt.’ Hij waardeert het Opzoomeren dan ook met een 8.

Er voor elkaar zijn
Dat samen het verschil maken geldt trouwens ook voor al die Opzoomerstraten met een Lief & Leedpotje, waar bewoners extra aandacht besteden aan buren die dat nodig hebben. In Rotterdam hebben op dit moment 981 straten zo’n potje. Christine Eskes van het CDA, momenteel wethouder Opzoomeren, is vol lof. ‘Juist in de afgelopen twee jaar is gebleken hoe belangrijk het is met elkaar mee te leven, aandacht te hebben voor elkaar en een luisterend oor te bieden aan buren die dat nodig hebben.’
Peter Bout legt uit dat de flat waar hij woont erg groot is. ‘Tuurlijk, we hebben echt niet iedereen in beeld. Maar we proberen het wel. Is er iemand ziek, heeft een bewoner hulp nodig, we willen er voor elkaar zijn.’

Wilma Scholsz knikt instemmend. ‘In ons complex wordt in het kader van Lief & Leed ook een oogje op de bewoners gehouden. Het zijn allemaal oudere mensen dus dan is het extra belangrijk. In de hal hangen een soort hulpkaartjes. Vraag en aanbod, zeg maar. We gaan langs bij buren die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ja, zoveel Opzoomerstraten in de stad maken wel een verschil.’

Dekking in de rug
Peter Bout had het bijna goed met zijn schatting van het aantal Opzoomerstraten in 2021, maar het waren er nog meer. Het jaar wordt afgesloten met maar liefst 2.208 unieke Opzoomerstraten. ‘Dus logisch dat de raadsleden hoge cijfers uitdelen aan het Opzoomeren’, zegt Loubna ElHaidouri. ‘Andersom is het ook mooi dat de gemeente deze initiatieven waardeert en voor een beetje dekking in de rug zorgt. Dat gebeurt goed hoor. Als ik een foto maak van vuil dat naast de container is gezet en ik zet die foto op de MeldR-app (app waarmee je een probleem in je buur kunt melden bij de gemeente), is het meestal binnen twee uur opgehaald. Een steuntje in de rug voor Opzoomeraars blijft belangrijk.’

Blij en dankbaar
Opzoomeraars houden zich bezig met allerlei thema’s die voor de stad belangrijk zijn. In het bewonerspanel is dat mooi terug te zien. Loubna ElHaidouri besteedt bijvoorbeeld extra aandacht aan jeugd, Peter Bout aan schoon, Julia Stoevelaar aan het vergroenen van de straat en Necla Turhan houdt van koken met en voor buren. ‘Ja, eten verbindt. Als we met elkaar eten in de straat, iets langsbrengen bij mensen die niet uit de voeten kunnen, het maakt iedereen eigenlijk blij en dankbaar.’ Dat is Tjalling Vonk, lijsttrekker van de Christen Unie, vast roerend met haar eens. Ook hij geeft aan in zijn reactie dat het wonen in de straat anders werd nadat bewoners voor het eerst samen een straatmaaltijd hadden georganiseerd. ‘Daarna groetten we elkaar en ontstonden ideeën om vaker iets samen te doen.’

Van onderop
De meeste thema’s die de politieke partijen voor de komende jaren belangrijk vinden worden herkend door het bewonerspanel. Het zoeken naar verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen, meer groen in de straat en het tegengaan van eenzaamheid. Het zijn thema’s waar veel Opzoomeraars aandacht aan besteden in hun straat. Andere thema’s die genoemd worden door de lijsttrekkers zijn bijvoorbeeld vakantiestraten, verbinding tussen jong en oud en duurzaamheid. Het Opzoomeren vernieuwt en beweegt mee met ontwikkelingen in de stad. Het bewonerspanel vindt wel dat het initiatief bij de straten moet blijven liggen. Opzoomeren is een beweging van bewoners, van onderop.

Goede methode
Nog niet zo lang geleden is in de Eerste Kamer een wet aangenomen over burgerschapsonderwijs. Hierin wordt bepaald dat leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kennis moeten vergaren over kernwaarden die belangrijk zijn in een democratische rechtstaat. Wat heb je daarvoor nodig en wat kan je daarbij voor anderen betekenen? Kennis vergaren dus, maar ook oefenen. Hierdoor geïnspireerd werd aan de partijen gevraagd of ze vinden dat het Opzoomeren in dit burgerschapsonderwijs een plekje moet krijgen. De meesten van hen reageerden daar positief op. Astrid Keerveld van Rotterdam Bij1 verwoordt het als volgt. ‘We zien Opzoomeren als goede methode om kinderen te leren hoe ze kunnen bijdragen aan hun eigen straat en wijk.’

Paplepel
Ook in het bewonerspanel zien ze dat wel voor zich. Loubna ElHaidouri vertelt dat het Opzoomeren haar als het ware met de paplepel is ingegoten. ‘Ik ben met Opzoomeren opgegroeid en dan neem je het met je mee. Ook naar de straat waar ik nu woon. Het is hartstikke belangrijk dat kinderen het meekrijgen. Maar dat gebeurt niet in elk gezin en het zou goed zijn als dat ook via school kan. Zelf ben ik actief op de school van mijn kinderen. Er wordt weleens iets voor ouderen uit de buurt gedaan. De school wil graag iets met Opzoomeren. Het leert kinderen veel over burgerschap en ze worden er ook heel creatief van.’

Rotterdamse opvoeding
Wilma Scholsz: ‘Bij ons in het complex komen soms kinderen langs. Iets lekkers brengen of ze zingen liedjes. Het bijzondere is dan dat er echt contact gemaakt wordt en de ouderen en kinderen voelen dat. Zie je, nu ik erover praat, ontroert het me ook.’ Jan van Halderen is kort en duidelijk. ’Ja, maar voor mij hoort het bij de opvoeding hoor. De basis ligt echt thuis.’
Volgens Julia Stoevelaar is het dus èn èn. ‘Het zou echt een mooie aanvulling kunnen zijn binnen het onderwijs. Handen uit de mouwen. Kinderen kunnen ontdekken dat er ook dingen heel betekenisvol zijn. Dingen waar ze veel waardering voor krijgen al is het dan niet in cijfers.’ Uiteindelijk lijkt het panel eensgezind. Het Opzoomeren hoort eigenlijk bij de Rotterdamse opvoeding. Vanuit huis en op school.

Levend Opzoomerbeeld
Rotterdam staat bekend om de hoeveelheid kunst in de buitenruimte. Alleen al aan de Westersingel staan zeventien beelden die deel uitmaken van de internationale beeldencollectie van Rotterdam. Af en toe wordt er weer ergens een nieuw object in de buitenruimte geplaatst. In 2019 werd het Opzoomeren toegevoegd aan het immaterieel erfgoed van Rotterdam. Ook was er al eens een tentoonstelling in Museum Rotterdam. Zou het niet mooi zijn om een permanent object in de stad te krijgen dat de Opzoomeraar verbeeldt? Daar zijn de meningen onder de politieke partijen over verdeeld. Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren ziet het wel zitten. ‘Het zou mooi zijn als de mensen die zich inzetten voor de idealen van het Opzoomeren geëerd zouden worden met een mooi beeld door een gerenommeerd kunstenaar.’

Ook in het bewonerspanel zijn de meningen verdeeld. Jan is weer kort en bondig. ‘Nee hoor, geef mij maar een Opzoomeraar in levende lijve.’ Julia fantaseert hierop door en ziet wel wat in een levend standbeeld dat in gesprek gaat met voorbijgangers. De anderen zouden een beeld mooi vinden. ‘Het is zo typisch Rotterdams, verbonden met de Rotterdamse mentaliteit. Maar hoe verbeeld je een Opzoomeraar?’

Welkom maar wel meedoen
De verkiezingen komen dichterbij en straks zullen er ook nieuwe raadsleden plaatsnemen in de gemeenteraad. ‘Laat ze maar langskomen voor een werkbezoek’, vindt Julia Stoevelaar, ‘maar dan moeten ze wel meedoen en niet alleen komen kijken.’ Necla Turhan nodigt ze ook graag uit om mee te doen. Faouzi Achbar van DENK zal, net als andere partijen, zo’n uitnodiging met plezier ontvangen. Hij geeft aan dat als van burgers verwacht wordt een bijdrage te leveren aan de participatiesamenleving, raadsleden zelf het goede voorbeeld moeten geven. Jan van Halderen is overigens bezoekers wel gewend in zijn straat. ‘Het Opzoomeren heeft mijn straat zo fotogeniek gemaakt. Toeristen willen er op de foto. Ik mag dan hun fototoestel vasthouden. Ze lachen altijd. Ik zeg niets, maar denk dan: Dat is toch maar mooi mijn straatje.’

Meer over de verkiezingen en of Rotterdamse politici ook Opzoomeren in hun eigen straat, lees je in het magazine OPZOOMER.

De PVV bedankte voor de uitnodiging en de SP heeft geen antwoorden ingestuurd. Van Forum voor Democratie was nog onbekend of de partij meedoet in Rotterdam.

Het bewonerspanel

Peter Bout
Woont aan de Aalsdijk in IJsselmonde en Opzoomert sinds 2004. Denkt bij Opzoomeren aan gezelligheid en het bevorderen van burencontact.
Julia Stoevelaar
Woont in de Adrianastraat in het Oude Westen en Opzoomert sinds een jaar. Denkt bij Opzoomeren aan vooruitgang en plezier.
Loubna ElHaidouri
Woont in de Honsdijkstraat in Overschie en Opzoomert hier twee jaar. Denkt bij Opzoomeren aan koffie, respect voor buren én de woonomgeving.
Jan van Halderen
Woont in de Tuinderstraat in het Oude Westen en Opzoomert sinds 2000. Denkt bij Opzoomeren aan schoon, heel en veilig.
Wilma Scholsz
Woont in de Minosstraat in 110- Morgen en Opzoomert hier sinds 2020. Denkt bij Opzoomeren aan het tegengaan van eenzaamheid.
Necla Turhan
Woont in de Jan van Avennesstraat in Middelland en Opzoomert sinds 2020. Denkt bij Opzoomeren aan het verbeteren van onderling contact in de straat.