Voorleesfeitjes

Er is afgelopen jaar veel minder voorgelezen als de jaren ervoor. In alle gevallen had dit te maken met corona en de geldende maatregelen: voorleeslocaties waren gesloten, er was angst bij de voorlezers zelf (eigen gezondheid) of bij ouders van de deelnemende kinderen. Daarnaast is het voorlezen vaak een onderdeel van een grotere (Opzoomer)activiteit en ook die gingen niet door. Veel bewoners hebben in de zomer van 2020, toen er tijdelijk wel weer wat mogelijk was, ook het voorlezen weer opgestart. En in de tussentijd is van alles verzonnen om toch aandacht te hebben voor taal.

• De voorleesclub bestaat op dit moment uit 134 straten.
• Er wordt meestal voorgelezen aan kinderen van 4-10 jaar. De oudste kinderen krijgen regelmatig een rol: zij mogen aan de kleintjes voorlezen, helpen uitnodigen etc.
• Er wordt even vaak buiten als binnen gelezen. Het binnen lezen was afgelopen jaar extra lastig, omdat veel voorleeslocaties gesloten waren.