Direct naar inhoud

Wie is Opzoomer Mee?

Opzoomer Mee bestaat sinds 1994. Eerst als een samenwerkingsproject van het Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning (RIO) en de dienst Gemeentewerken, vanaf 1997 als de zelfstandige Stichting Opzoomer Mee Rotterdam.

Opzoomer Mee in het kort

Op dit moment zet Opzoomer Mee zich in voor twee programma’s: Opzoomeren (eigen programma) en de uitvoering van de beleidsregel van de gemeente Rotterdam voor bewonersinitiatieven (in opdracht). Voor elk programma kent Opzoomer Mee een team van projectleiders die gebiedsgericht werken. Beide teams worden ondersteund door een gezamenlijk team van projectmedewerkers.

Doelstellingen van Opzoomer Mee

  1. Te stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer te maken
  2. Te bevorderen dat de overheid bewonersinitiatieven met open armen verwelkomt en die initiatieven zorgvuldig, goed en snel faciliteert met middelen, informatie, dienstbetoon en waardering en dat de overheid op deze initiatieven voortbouwt om van Rotterdam een leefbare stad te maken
  3. Het bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam

ANBI

Opzoomer Mee (voluit de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam) is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status wordt het aantrekkelijker om giften te doen aan Opzoomer Mee. Deze worden aangewend voor extra stimulansen in straten en buurten met een beperkt organisatievermogen. Deze zijn gelegen in de wijken die laag scoren op het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam.
U kunt ons hierin steunen door uw gift over te maken naar rekeningnummer NL 56 INGB 000 435 33 42 t.n.v. Stichting Opzoomer Mee te Rotterdam

Over de stichting

De stichting heeft geen eigen vermogen, slechts bestemmingsreserves om risico’s met betrekking tot de Opzoomercampagne en personeel af te dekken. Een accountant controleert ieder jaar de boekhouding en bedrijfsvoering van de stichting.

Opzoomer Mee is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht en voldoet aan de Good Governance Code. Deze is opvraagbaar via info@opzoomermee.nl.

De voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 5.000 euro. De directeur bestuurder is ingeschaald in schaal 12 U2 (CAO Welzijn). De medewerkers van Opzoomer Mee worden gehonoreerd volgens de cao Welzijn of de cao voor uitzendbureaus (ABU).

Meer informatie over Opzoomer Mee

KvK nummer: 41136417
RSIN: 807014345
Informatie over de programma’s van Opzoomer Mee vind je op deze website.

Projectleiders Opzoomeren

De projectleiders Opzoomeren verzorgen in een of meer gebieden de promotie en werving van het Opzoomeren.

Projectleiders Bewonersinitatieven

De projectleiders Bewonersinitiatieven verzorgen in een of meer gebieden de bewonersvriendelijke afhandeling van bewonersinitiatieven.

Projectmedewerkers

De projectmedewerkers ondersteunen de teams van projectleiders.

Directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken binnen de stichting. Zij fungeert ook als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Renate van der Hoeff

Renate studeerde privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte als griffier op de Rechtbank Rotterdam. Ze is sinds 1999 advocaat. In 2006 richtte zij haar eigen kantoor op, THL Advocaten. Ze houdt zich daar voornamelijk bezig met de vastgoedpraktijk.

Laurens Boex

Laurens is sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht. Hij is zelfstandig ondernemer en met zijn adviesbureau 3PM gespecialiseerd in actieve mobiliteit en fietsstimulering.

Jikke Vergragt

Jikke is sinds april 2022 lid van de Raad van Toezicht. Zij is gebiedsregisseur in Dordrecht vanuit woningbouwcorporatie Trivire.

Jenny Fix

Jenny is sinds 2023 lid van de Raad van Toezicht. Na haar studie Sociale Geografie werkte ze onder andere als beleidsmedewerker, projectleider, rayondirecteur en gebiedsdirecteur bij de gemeente Rotterdam.

Mustafa Celen

Mustafa Celen is sinds november 2023 lid van de Raad van Toezicht. Hij is een oud profvoetballer en sinds 2018 afgestudeerd registeraccountant. Als zelfstandig ondernemer houdt hij zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van jaarrekeningcontroles. Verder fungeert hij als financieel adviseur bij diverse opdrachtgevers.